Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Szolgáltató adatai

 • Szállásadó/adatkezelő Neve: Duna P’Art Panzió
 • Székhelye: 2621 Verőce, Árpád út 2/b, hrsz 573
 • Törvényes képviselő: McNeill-Bethlen Berta ev.
 • adószám: 71451107-1-33
 • nyilvántartási száma: 56020025
 • üzemeltetési szám: 2/2021
 • NTAK szám: NWWCQC1G
 • Kapcsolattartó adatvédelmi ügyekben: McNeill-Bethlen Berta, üzemeltetésért felelős igazgató
 • CIB BANK: 10700323-72678264-51100005
 • IBAN: HU51 10700323-72678264-51100005

2. Általános szabályok

2.1 Jelen „Általános Üzleti Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és azok szolgáltatásainak igénybevételét.

2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3. Szerződő fél

3.1 A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2 Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

3.3 Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

3.4 Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén a Vendég köteles tájékoztatni a Szolgáltatót esetleges egészségügyi állapotáról, Szolgáltató köteles felhívni a figyelmet az esetleges egészségügyi kockázatokról.

 1. Az általános szerződési feltételek és a szerződés hatálya

 

4.1A jelen szerződés és az abban foglalt általános szerződési feltételek kiterjednek minden, Szolgáltató által a szálláshely-szolgáltatás keretében nyújtott és Vendég által lefoglalható és igénybe vehető, Szolgáltató weboldalán mindenkor feltüntetett szolgáltatásokra.

 

 

4.2 A jelen szerződés 2021. július 12. napjától visszavonásig érvényes. A jelen szerződés a Szolgáltató korábban érvényben lévő szerződéses feltételeinek egységes szerkezetbe foglalt, módosított, hatályos állapotát tartalmazza.

 

4.3 Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen szerződés vonatkozó jogszabályok keretei között történő módosítására és kiegészítésére. A szerződés módosítását vagy kiegészítését követően annak tényéről Szolgáltató weboldalán elérhető formában tájékoztatja Vendégeit azzal, hogy a módosítást megelőzően már megkötött szerződésekre a szerződéskötéskor hatályban lévő szerződés rendelkezései irányadók. A Szolgáltatóval a módosítást követően szerződött Vendégekre, a módosított szerződési feltételek irányadók.

 

4.4 Szerződő felek egymás között az e-mail kommunikációt írásbelinek tekintik, amely során jogosultak a jelen szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges információkat egyeztetni.

 

4.5 A Szolgáltató által nyújtott szálláshely-szolgáltatások igénybevételével, így a szobák bármelyikének foglalásával a Vendég magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szerződésnek a foglalás leadásakor hatályos állapotát. Kérjük Tisztelt Vendégeinket, hogy a jelen szerződést és annak minden feltételét alaposan tanulmányozzák, olvassák el, mielőtt a szobafoglalás mellett döntenek és kizárólag az azzal való teljes körű egyetértésük esetén foglalják le a kiválasztott szobá(ka)t, a választott időszakra. A foglalás véglegesítéséhez szükséges, hogy a Vendég a jelen szerződés feltételeit elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismerje el.

 

4.6 Jelen szerződés valamennyi Vendég felé történő online értékesítésre érvényes.

 

4.7 Az online szobafoglalási rendszeren keresztül 14. életévét betöltött, azonban 18. életévét még be nem töltött korlátozottan cselekvőképes személy kizárólag a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásával vásárolhat. 14. életévét be nem töltött személy a weboldalon keresztül szobát nem foglalhat, nevében a szülői felügyeletet gyakorló személy jogosult eljárni a foglalás során.

 

4.8 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Vendég foglalását törölje, ha a szolgáltatás csalárd, spekulatív vagy rosszhiszemű igénybevételét észleli a Vendég részéről.

 

4.9 A Vendég fogyasztónak minősül, amennyiben a megrendelt szolgáltatás(ok) nem kereskedelmi célokat szolgálnak vagy nem a saját magukat foglalkoztatók szakmai tevékenységét szolgálják. Ezzel szemben nem fogyasztónak, hanem vállalkozónak minősül minden olyan, jogképességgel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki a szerződés megkötésekor kereskedelmi vagy független szakmai tevékenységet végez.

 

4.10 Szolgáltató saját vállalkozása és szolgáltatásainak biztonsága érdekében nem engedélyez olyan foglalást/vásárlást, ahol egy foglalás értéke és a tételek száma a szokásos fogyasztói mennyiséget meghaladja. A szokásos fogyasztói mennyiség meghatározása az általános gyakorlaton alapszik, azonban Szolgáltató esetről esetre szabadon jogosult meghatározni, hogy az adott foglalási mennyiségi korlátozását milyen értékben és mértékben határozza meg.

 

4.11 A jelen szerződés és annak teljes szövegezése kizárólag magyar nyelven került kiadásra és az kizárólag magyar nyelven értelmezendő.

 

4.12 Szolgáltató vonatkozásában magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

 

 

 

 

5. Szerződéses jogviszony

A jelen szerződés írásbeli szerződésnek minősül, és kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a jelen fejezetben foglaltak szerint:

5.1 A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. A szobák értékesítése a szabad kapacitások függvényében történik a foglalásokat azok beérkezési sorrendjében igazolja vissza a Szolgáltató.

5.2 A Szerződés a Vendég írásban, leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

5.3 A szerződés tartalma kiterjed: a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára. Tartalmazza továbbá a fizetési, lemondási, módosítási feltételeket.

5.4 A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5.5 Vendég szerződéskötési szándékát a Szolgáltató online felületén, azaz a https://www.dunapartpanzio.hu/elnevezésű weboldalán keresztül elérhető, harmadik személy foglalási rendszert üzemeltető szolgáltató webáruházában közzétett szobafoglalási felület alkalmazásával jelezheti.

 

5.6 A jelen szerződés elfogadása: Vendégnek a foglalási rendszerben a foglalás véglegesítésekor, a foglalás leadásával egyidejűleg, a fizetési folyamat megkezdése előtt van lehetősége megismerni, értelmezni és magára nézve kötelezőnek elismerni az ott közzétett jelen szerződést, amelyet a foglalási rendszer felületén az „Általános Szerződési Feltételek” beágyazott linkre kattintva érhet el. Vendég a jelen szerződés tartalmával egyező akaratnyilatkozatát és egyetértését, valamint a jelen tartalomnak megfelelő szerződéskötési szándékát a beágyazott link mellett található üres négyzet kipipálásával és a foglalás leadásával jelezheti Szolgáltató részére. Azzal, hogy Vendég elfogadja az „Általános Szerződési Feltételek” elnevezésű, beágyazott linken közzétett jelen szerződést, valamint Szolgáltató „Adatkezelési Tájékoztatóját” ugyanezen a módon, majd a foglalását leadja és a foglalás tartalmának ellenértékét megfizeti Szolgáltató részére, Vendég a szolgáltatás jelen szerződésben és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt tartalmának megfelelő feltételekkel való igénybevétele mellett dönt.

5.7 A jelen szerződés megkötésének napja az a nap, amely napon a Szolgáltató a foglalást megerősítő e-mailben visszaigazolta.

 

6. Szállás alapszolgáltatásai, Szállásszolgáltatás

 

6.1. A szálláshely-szolgáltatás a szolgáltató weboldalán feltüntetett mindenkori tartalommal és díjazással vehető igénybe. Vendég az aktuálisan elérhető szobákat, felszereltségeket és esetleges egyéb szolgáltatásokat, az egyes szobák bemutatását Szolgáltató weboldalán a kívánt szobára kattintva ismerheti meg (https://www.dunapartpanzio.hu/) Vendég a Szolgáltató által kínált szolgáltatás vonatkozásában bővebb információkat e-mail útján kérhet a II. fejezet 5./ pontjában feltüntetett e-mail címére küldött megkeresésében.

6.2. A szálláshely-szolgáltatás keretében elérhető szolgáltatások kínálatának, típusának, tartalmának és árának vonatkozásában a Szolgáltató webáruházában feltüntetett mindenkori tartalom és árazás irányadó. A Vendég által lefoglalt és megfizetett szolgáltatás tartalmának és árának érvényesen az a tartalom és ár tekintendő, amely a szolgáltatás megrendelésekor a Szolgáltató weboldalán, valamint a foglalási rendszerben szerepelt. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül hajtson végre általa szükségesnek ítélt módosításokat a szolgáltatások listáját és árát illetően, így korlátlan rendszerességgel jogosult frissíteni az elérhető szolgáltatások listáját és árát a weboldalán, valamint a foglalási rendszerben.

 1. A foglalás menete és a szerződés teljesítése

 

7.1. A Vendég a https://www.dunapartpanzio.hu/weboldal „Szobák” menüpontjában található kínálat közül kiválasztja az általa lefoglalni kívánt szobá(ka)t. A foglalási folyamat során a szobákkal, szolgáltatásokkal és árakkal kapcsolatos információk megerősítéshez kötöttek és Szolgáltató részéről nem kötelező érvényűek.

 

7.2. Szoba foglalása: A kiválasztott szoba oldalán Vendég a „SZOBA FOGLALÁSA” menüpontra kattintva tud továbblépni a foglalási folyamatban. A rendszer ekkor automatikusan átirányítja Vendéget Szolgáltató foglalási rendszert üzemeltető partnerének weboldalára, ahol a foglalás feltételeinek kiválasztásával Vendég véglegesítheti foglalását. Vendég a foglalás során megjelöli az érkező vendégek számát (az ott meghatározott kategóriában) és kiválasztja az általa foglalni kívánt szobák számát.

7.3. Lemondási feltételek: A foglalás lemondásának feltételeit a Vendég a fizetési és lemondási foglalási rendszer erre irányadó menüpontjában találja. A foglalási rendszer felületén közzétett mindenkori lemondási feltételek a jelen szerződés részét képezik, így amennyiben Vendég a foglalását véglegesíti, azzal a lemondási feltételeket magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. A lemondási feltételek módosítására Szolgáltató egyoldalúan, előzetes tájékoztatás nélkül jogosult azzal, hogy a Vendégre a foglalás véglegesítésekor érvényben lévő lemondási feltételek irányadók.

 

7.4. A foglalás véglegesítése: Vendég a foglalási rendszer felületén a szükséges foglalási feltételek kiválasztását követően, személyes, valamint fizetési adatai megadását követően a jelen „Általános Szerződési Feltételek”, valamint az „Adatkezelési Tájékoztató” megismerését és elfogadását követően a „Foglalás most” gombra kattintva véglegesítheti foglalását és fizetheti meg a szolgáltatás ellenértékét.

 

7.5. Fizetési mód: Vendég a foglalási rendszer mindenkori fizetési szolgáltatások kezelésére szerződött parterén keresztül bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki a számla teljes végösszegét.

7.6. Vásárlónak a info@dunapartpanzio.hu címre, mint vevőszolgálati címre küldött e-mailben haladéktalanul értesítenie kell Szolgáltatót, ha a vásárlás során használt kártyájukat jogosulatlanul megterhelték vagy visszaélésszerűen használták annak érdekében, hogy Szolgáltató megtehesse a szükséges intézkedéseket. Szolgáltató ezúton tájékoztatja Vásárlót, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók is foganatosíthatnak olyan csalást megelőző intézkedéseket, amelyek korlátoznak bizonyos típusú jogügyleteket vagy műveleteket, amelyek alkalmazásáért Szolgáltató felelősséget nem vállal, az abból eredő korlátozásokért vagy kellemetlenségekért felelősséggel nem tartozik.

7.7. Vételi ajánlat: A rendelés leadásával – azzal egyidejűleg a számla végösszegének megfizetésével – a Vendég kötelező érvényű vételi ajánlatot nyújt be a foglalás tartalmára vonatkozóan. Ezen vételi ajánlat csak akkor nyújtható be és továbbítható Szolgáltató felé, ha Vendég elfogadta a foglalási folyamat során linkkel elérhetővé tett jelen „Általános Szerződési Feltételeket”, valamint az „Adatkezelési Tájékoztatót”. Amennyiben Vendég nem ért egyet a jelen szerződésben foglaltakkal, illetve a külön linken közzétett „Adatkezelési Tájékoztató” tartalmával, úgy vételi ajánlatát nem tudja leadni Szolgáltató rendszerébe – ekképpen az „Általános Szerződési Feltételek”, illetve az „Adatkezelési Tájékoztató” elfogadása nélkül a foglalás véglegesítésére irányító menüpont nem kattintható. Amennyiben Vendégnek észrevételei, kérdései, illetve módosítási igénye merül fel a jelen szerződés feltételei, illetve Szolgáltató adatkezelési tevékenysége vonatkozásában, úgy azt Szolgáltatónak a jelen szerződésben megjelölt e-mail címére küldött elektronikus levelében jelezheti. Amennyiben feleknek sikerül a jelen szerződést, illetve az Adatkezelési Tájékoztatót kölcsönös akaratnyilatkozatuknak megfelelően egyeztetni, úgy kölcsönös akaratnyilatkozatuk esetén a jelen szerződés, illetve az Adatvédelmi Tájékoztató szerinti, vagy egyedi feltételekkel, módosított tartalommal köthetik azt meg. Vendég egyoldalú akarata esetén, amennyiben Szolgáltató számára a Vendég által meghatározott módosítási igények nem elfogadhatók, úgy a felek között szerződés nem jöhet létre és Vendég a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

 

7.8. A foglalás visszaigazolása: A foglalás leadását követően a foglalást visszaigazoló és elfogadó e-mail üzenet Szolgáltató info@dunapartpanzio.hu címéről érkezik be a Vendégnek a foglalási rendszer felületén megadott e-mail fiókjába. A Vendégre nézve kötelező érvényű vételi ajánlatot a Szolgáltató akkor fogadja el magára nézve kötelező érvényűnek, ha és amikor Szolgáltató visszaigazolja e-mailben a foglalás véglegesítését.

 

7.9. Szolgáltató a Vendég által a rendelési felületen feltüntetett számlázási névre és címre állítja ki a számlát. Vendég, mint a szolgáltatást megrendelő személy személyazonosságán nem változtathat. A számlát Szolgáltató a rendelés során megadott e-mail címre, elektronikus úton küld meg Vendég részére. Vendég a jelen szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató részére elektronikus számlát állítson ki.

 

7.10. Szerződő felek rögzítik, hogy Vendég az általa lefoglalt szobá(ka)t a foglalás kezdőnapján délután 14 órától jogosult átvenni és azt a foglalás zárónapján reggel 10 óráig köteles elhagyni.

 

7.11. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Szolgáltató jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását részben vagy egészben megtagadni, ha a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobá(ka)t, a berendezési és felszerelési tárgyakat, illetve a létesítményt a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan, a szolgáltatással össze nem egyeztethető viselkedést tanúsít, illetve amennyiben a Vendég egészségi állapotát tekintve feltételezhetően vagy bizonyítottan fertőző betegségben szenved.

 

7.12. A jelen szerződés alapján a Vendég jogosult az általa lefoglalt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak az általa megfizetett szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

 

7.13. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére – a jogszabályban meghatározottak szerint – 30 napos határidővel vállal kötelezettséget.

 

 

 1. Kártérítési felelősség:

 

8.1. Szolgáltató felelősséget vállal a Vendéget ért kárért, mely a Szálláshely területén, bizonyítottan a Szolgáltató munkavállalói vagy a Szolgáltató érdekében eljáró személy(ek) hibájából következett be. Amennyiben a kár mind a Szolgáltató, mind a Vendég magatartására felróható, úgy a felelősségük a közrehatásuk arányában oszlik meg.

 

8.2. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató munkavállalóinak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

 

8.3. Szolgáltató jogosult a Szálláshelyen olyan helyiségeket meghatározni, ahova a Vendég (és/vagy vele együtt ott tartózkodó személy) nem jogosult belépni, amely helyeken bekövetkezett esetleges károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azokat ugyanis olyan károknak kell tekinteni, amit a Vendég (és/vagy a vele együtt ott tartózkodó személy) maga okozott.

8.4. A Szálláshely esetleges hiányosságaiból eredő kárért való felelősség a Szolgáltatót akkor terheli – feltéve, hogy azt nem a szerződésszegésen kívül vagy a szerződésszegéssel okozott kár szabályai szerint kell megítélni –, ha a karbantartásra vonatkozó szabályokat a Szolgáltató megsértette és/vagy a karbantartás során a károk megelőzése érdekében a Szolgáltató nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A karbantartásra vonatkozó szabályok betartását és azt, hogy a karbantartás során a károk megelőzése érdekében a Szolgáltató úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, a Szolgáltató köteles kétség esetén bizonyítani. A Szolgáltató szerződésszegésen kívüli vagy a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősségére a Ptk. szabályai irányadóak. Szolgáltató nem felel a vendégek által történő, berendezési vagy felszerelési tárgyak rendeltetésellenes használatából eredő károkért.

 

8.5. A kártérítés maximális mértékét a mindenkori hatályos magyar Polgári Törvénykönyv határozza meg.

 

8.6. A Vendég az őt ért kárt az észlelést követően haladéktalanul jelenteni köteles a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, és az esetleges rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

 

8.7. A Vendég mindazon károkért felelősséggel tartozik, amelyeket a Vendég és/vagy a vele együtt ott tartózkodó személy a Szolgáltatónak vagy egyéb harmadik személynek okoz, függetlenül attól, hogy a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni. Vendég felelős a berendezési vagy felszerelési tárgyak rendeltetésellenes használatából eredő károkért.

 

8.8. Abban az esetben, ha a Vendég végleges távozása után derül fény arra, hogy a Vendég kétséget kizáróan a Szolgáltatónak vagy más Vendégnek, vagy harmadik személynek vagyoni kárt okozott, úgy Szolgáltató jogosult a kárösszeget a Vendéggel szemben érvényesíteni. Ebben az esetben a kétséget kizáró bizonyítékokat a Szolgáltató köteles eredeti állapotban 3 (három) évig megőrizni és szükség esetén az eljáró hatóság rendelkezésére bocsátani. Abban az esetben, ha a Vendég végleges távozása után okkal feltételezhető, hogy a Vendég a Szolgáltatónak vagy más Vendégnek, vagy harmadik személynek vagyoni kárt okozott, úgy Szolgáltató jogosult rendőrségi eljárást kezdeményezni a Vendéggel szemben a tényállás tisztázása érdekében és köteles minden birtokában levő bizonyítékot átadni az eljáró hatóság részére.

 

8.9. Vendég és/vagy a vele együtt ott tartózkodó személy által okozott vagyoni kár mértékét a Szolgáltató jogosult meghatározni. Amennyiben a Szálláshelyen tartózkodó Vendég és/vagy a vele együtt ott tartózkodó személy az általa okozott kár mértékét vitatja, úgy a kárösszeget megállapító munkavállaló feletteséhez fordulhat jogorvoslatért. Amennyiben a Vendég és/vagy a vele együtt ott tartózkodó személy továbbra sem fogadja el a megállapított kár mértékét, úgy a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti jogi lépéseket tehet.

 

9.A felek közötti kommunikáció. A szerződés megszűnése

 

9.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy szolgáltatásnyújtását indokolással vagy indokolás nélkül a szolgáltatásnyújtás megkezdését megelőzően visszautasítsa.

9.2. A jelen szerződés az abban rögzítettek kölcsönös teljesítésével megszűnik.

9.3. Szerződő felek kölcsönösen írásbelinek és elfogadottnak tekintik, ha a szerződéstől való elállásra, annak módosítására, megszüntetésére vagy az azonnali hatályú felmondásra irányuló 7

 

jognyilatkozatuk a másik fél részére a felek által jelen szerződésben kölcsönösen, írásbeli kommunikációs formaként elfogadott e-mail útján kerül megküldésre. Szolgáltató e-mail címének a jelen szerződésben rögzített info@dunapartpanzio.hu e-mail cím minősül, míg Vendég részéről az Vendég által a szolgáltatás során kommunikációs formaként használt bármely e-mail címe elfogadottnak minősül.

9.4. A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeit csak e rendelkezésekre kell alkalmazni, az érvénytelenség a szerződés többi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a Szerződő felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.

 

10.Titoktartási kötelezettség

 

10.1. Szerződő felek jelen szerződés keretében kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy titokban tartanak és bizalmasan kezelnek minden, a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatban keletkezett vagy tudomásukra jutó üzleti titkot, információt, dokumentumot és minden egyéb anyagot, továbbá azokat soha, semmilyen okból nem tárják fel vagy engedik meg a felfedésüket bármely harmadik fél számára, kivéve amennyiben erről Szerződő felek kölcsönös akaratnyilatkozatukat kifejező írásbeli megállapodásban rendelkeznek. Ezen túlmenően sem közölhetnek harmadik személlyel olyan adatot, amely a teljesítéssel összefüggésben jutott tudomásukra, és amelynek közlése Szerződő felek bármelyikére hátrányos következménnyel járna. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely, jelen fejezetben foglalt titoktartási kötelezettséggel terhelt információ kiadása, Szerződő fél kizárólag a másik Szerződő fél által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.

 

11.Adatvédelem, adatkezelési nyilatkozat

 

11.1. Vendég a jelen szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen szerződés teljesítése során rögzített személyes adatait a szerződés teljesítése keretében kezelje, azokat szükség esetén adatfeldolgozó szerződéses partnerei részére is hozzáférhetővé tegye. Vendég a jelen szerződés megkötésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy a személyes adatai tárolásának időtartama a mindenkor irányadó jogszabályban meghatározott idő, ennek hiányában, illetve ennek megfelelően a szerződés megszűnését követő 5 év, ezt követően azok törlésre kerülnek.

11.2. Szolgáltató bármely, Vendégtől kapott személyes adatot, információt bizalmasan kezel, azt harmadik fél számára nem adja ki, Vendég kifejezett, jelen szerződésen kívül álló írásbeli hozzájárulása nélkül hirdetésre, reklámra, marketing célokra nem használja fel.

11.3. Szolgáltató tájékoztatja Vendégeit, hogy szolgáltatási tevékenysége során Szolgáltató adatkezelőnek minősül, mely során az érintett hozzájárulásával kezelheti a szolgáltatást igénybe vevő érintett személy (Vendég) személyes adatait Szolgáltató weboldalán közzétett „Adatkezelési Tájékoztató” elnevezésű dokumentumában foglaltaknak megfelelően.

11.4. A Vendég, mint adatkezeléssel érintett személy jogosult tájékoztatást kapni, betekinteni, másolatot kapni az őt érintő személyes adatokról. Az érintett személy jogosult kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását; tiltakozhat az ilyen személyes és különleges adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatóság jogával. Jogosult a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Jogosult továbbá a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. A felügyeleti hatóság elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; weboldal: http://naih.hu; Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 3.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Telefonszám: +36 (1) 391-1400.

11.5. Szolgáltató teljes körű adatkezelési tevékenységét, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

 

12.Záró rendelkezések

 

12.1. A jelen szerződés – amennyiben a foglalás elektronikus úton és nem a Szálláshelyen, a felek személyes jelenléte mellett történik – távollevők között kötött szerződésnek minősül. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire, valamint a távollevők között kötött szerződések vonatkozásában a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) egyes rendelkezéseire. A Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a Vendég mint fogyasztó a Korm. rendelet 20. § szerinti elállási és felmondási jogát nem gyakorolhatja.

 

12.2 A jelen szerződés megkötésével Vendég magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el a Szolgáltató mindenkori Házirendjét, amelynek tartalmát Szolgáltató https://www.dunapartpanzio.hu/ weboldalán a „Házirend” menüpont alatt ismerhet meg.

 

12.3. Szerződő felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalás keretében kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén a jogvita rendezésére a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróságot jelölik ki.

 

12.4. Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezése esetén az eljárásra Vendég lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Vendég erre irányuló kérelme alapján a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. Vendég belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg, azonban az eljárás az itt említett békéltető testület helyett – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a szerződés teljesítésének helye szerinti testület is illetékes, ha a teljesítés helye belföldön található. Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes. Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Pest Megyei Békéltető Testület (055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.; Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81; E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu).

 

12.5. A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség elérhetősége: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.; Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.; telefonszám: +36 1 329-7017; e-mail: fogyved.pestmegye@nfh.hu). Fogyasztóvédelmi panaszát beadhatja bármely kormányablakban és kerületi hivatalban személyesen, postai úton vagy e-mailben.

 

12.6. Szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag kötik meg.